Bewindvoering


Als bewindvoerder heb ik de taak ervoor te zorgen dat het geld en de goederen die onder bewind zijn gesteld hun waarde behouden. Ook dien ik het vermogen van de klant te beschermen en misbruik van iemand te voorkomen. De kantonrechter stelt mij aan en vanaf dat moment ben ik verantwoordelijk voor het beheren van de financiƫn. Ik moet verantwoording afleggen aan de rechter door de jaarlijkse Rekening & Verantwoording en sta onder supervisie van een accountant.

Het gevolg van onderbewindstelling is dat de klant niet meer zelfstandig over zijn geld en goederen mag beslissen.
Er zal altijd overleg met mij moeten zijn en mijn toestemming is vereist, alvorens er een aankoop gedaan kan worden.

Wanneer wordt iemand onder bewind gesteld?
Wanneer de klant niet meer (goed) in staat is om de eigen financiƫle belangen te behartigen, maar nog wel in staat is om zijn leven en persoonlijke zaken te overzien. Dit heet in jargon dat iemand handelingsbekwaam blijft. De kantonrechter bepaalt welke goederen onder het bewind vallen. Beschermingsbewind kan tijdelijk zijn, maar ook permanent.

  De werkzaamheden die ik als bewindvoerder zal gaan verrichten zijn de volgende:
 • Opstellen van een persoonlijk budgetplan.
 • Opstellen van een persoonlijk plan van aanpak.
 • Openen van een beheerrekening, een leefgeldrekening en een spaarrekening op naam van de klant zelf.
 • Zo nodig aanvragen van bijzondere bijstand (afhankelijk van de persoonlijke situatie).
 • Aanvragen aan huur- en zorgtoeslag en van het kindgebonden budget.
 • Het ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening.
 • Aanschrijven van alle instanties om de inkomsten voortaan op de beheerrekening te storten en
  om het bewind door te geven zodat de klant geen post meer ontvangt.
 • Indien nodig het aanvragen van verzekeringen, zoals aansprakelijkheidverzekering.
 • Begeleiding naar de schuldhulpverlening.
 • Betaling van vaste lasten.
 • Wekelijkse uitbetaling aan de klant van het leefgeld.
 • Declareren van eventuele ziektekosten.
 • Contacten met het Zorgkantoor en het CAK.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte in box 1 (indien er ook aangifte gedaan moet worden in box 2 en/of 3 zal de belastingaangifte op kosten van de klant uitbesteed moeten worden aan een derde, deskundige partij).
 • Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief.
 • Het afleggen van de jaarlijkse Rekening & Verantwoording aan de kantonrechter.

Kostenbewindvoering
De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK. Daarnaast rekent de rechtbank zogenaamde griffiekosten, die vooraf aan de rechtszitting door de klant betaald moet worden. De hoogte van deze kosten zijn terug te vinden op de website Rechtspraak en zijn eveneens in het tarievenoverzicht te lezen.