Aanmelden


De klant zelf of de zorgverlener neemt telefonisch of via e-mail contact met mij op, waarna ik een afspraak maak voor nadere kennismaking. Tijdens dit gesprek kunnen we bekijken of er voldoende vertrouwen is in een goede samenwerking. Ik beoordeel de persoonlijke situatie en adviseer over het meest wenselijke traject. Dit gesprek vindt plaats bij de klant thuis of in de instelling en is uiteraard vrijblijvend en kosteloos.

Na de kennismaking ontvangt de klant van mij de benodigde formulieren, die volledig ingevuld moeten worden en naar mij teruggestuurd. Mijn advies is om de formulieren samen met een vertrouwenspersoon in te vullen.

Zodra ik de stukken ontvangen heb dan volgt het uitgebreide intakegesprek. Hierover ontvangt de klant van mij een brief met daarin de datum van het gesprek. In deze brief staat ook vermeld welke papieren en/of kopie├źn er klaar moeten liggen.

Hierna stuur ik het verzoekschrift voor onderbewindstelling en mijn bereidheidsverklaring met de benodigde stukken naar het kantongerecht. Ongeveer een maand na het intakegesprek zal de klant gehoord worden door de kantonrechter, die vervolgens een uitspraak doet.

Vanaf het moment dat de rechter de beschikking heeft opgesteld en deze door de klant en door mij is ontvangen, ben ik verantwoordelijk voor de goederen die onder bewind zijn gesteld. Ik zal de betrokken instanties op de hoogte stellen van het bewind en alle werkzaamheden gaan verrichten van bewindvoering.