Intro


Soms zijn mensen tijdelijk of blijvend niet in staat om hun financiën te beheren. Dit kan tot zorgelijke situaties leiden, voor betrokkenen zelf en hun omgeving. Rust op financieel gebied is vaak een belangrijke voorwaarde om tot oplossingen te komen.

DeVries Bewindvoering kan die rust brengen door het beheer van de financiële en administratieve zaken van mensen tijdelijk of blijvend over te nemen. Mijn jarenlange ervaring heeft me geleerd hoe ik dit het beste kan doen.

  Als professioneel beschermingsbewindvoerder heb ik het volgende te bieden:
 • Een persoonlijke benadering: De financiële zaken behartig ik zelf,
  de cliënt en/of de zorgverlener heeft uitsluitend met mij te maken.
 • Samenwerking: Er bestaat een intensieve samenwerking met collega bewindvoerders,
  waardoor continuïteit van de werkzaamheden gegarandeerd is.
 • Betrouwbaar: Als beschermingsbewindvoerder fungeer ik als vertrouwenspersoon.
  Integriteit en betrouwbaarheid vormen het fundament van mijn manier van werken en handelen.
 • Betrokken: Van nature voel ik me betrokken bij de kwetsbaren in onze samenleving. Tegelijk vertrouw ik de zelfredzaamheid van de cliënt. Ik onderzoek waartoe iemand zelf nog in staat is en waar ik een rol ga spelen.
 • Zorgvuldig en deskundig: De werkzaamheden zal ik te allen tijde zorgvuldig uitvoeren.
  Met mijn multidisciplinaire achtergrond, zowel wat betreft opleidingen als werkervaring ben ik breed georiënteerd en uitermate deskundig om vragen van de cliënt en/of zorgverlener te beantwoorden.
 • Bewuste keuze: Het vak beschermingsbewind is voor mij een bewuste keuze in mijn leven en loopbaan. Beroepsprofiel van de bewindvoerder.